ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران . تماس بگیرید: 04135268143 - 04135214210

telegram mobile

 • اشخاص حقیقی
فرم درخواست نمایندگی اشخاص حقیقی
 1. نام(*)
  نامعتبر است
 2. نام خانوادگی(*)
  نامعتبر است
 3. نام پدر(*)
  نامعتبر است
 4. کد ملی(*)
  نامعتبر است
 5. تاریخ تولد(*)
  Invalid Input
 6. میزان تحصیلات(*)
  نامعتبر است
 7. شرکت
  Invalid Input
 8. پست الکترونیکی(*)
  معتبر است
 9. تلفن(*)
  نامعتبر است
 10. تلفن همراه
  نامعتبر است
 11. فکس
  Invalid Input
 12. آدرس محل کار(*)
  نامعتبر است
 13. زمینه ی همکاری با شرکت(*)
  نامعتبر است
 14. سوابق شغلی گذشته و مدت فعالیت هر یک(*)
  نامعتبر است
 15. پیوست مدارک
  نامعتبر است
  پسوند های مورد قبول : doc، pdf
 16. (*)

    از نونامعتبر است
  تصاویر زیر را بنویسید
 17.