ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران (10 خط) 02128427786 - 04133348879
  • الکتروموتور ولتاژ پایین زیمنس

الکتروموتور ولتاژ پایین زیمنس_غیر_استاندارد_زیمنس.png 

_استاندارد_زیمنس.png

_گشتاور_بالا.png