ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران 02166962067 - 04133348879
  • الکتروموتور ولتاژ پایین زیمنس

الکتروموتور ولتاژ پایین زیمنس_غیر_استاندارد_زیمنس.png 

_استاندارد_زیمنس.png

_گشتاور_بالا.png