• فروش انواع موتور برق
    انواع موتور برق

    فروش انواع موتور برق

    جهت دریافت آخرین قیمت ها و شماوره فنی در مورد دستگاه ها با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید

جدول محصولات دیزل ژنراتور

برگشت به صفحه اصلی دیزل ژنراتور

انتخاب موتورتیپ موتورانتخاب ژنراتورتیپ ژنراتورPrime kWPrime KVAStandby KWStandby KVAگالری  کاتالوگ
Mitsubishi S3L2 Stamford PI 044F 8 10 8.8 11  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins X1.3G2 Mecc Alte ECO3-2SN 8 10 8.8 11  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 403D-15G Stamford BCI164C 9.6 12 10.4 13  دیزل-ژنراتور  PDF
Mitsubishi S4L2 Stamford PI144E 10.5 13 11.5 14  دیزل-ژنراتور  PDF
Mitsubishi S4Q2 Stamford S4Q2 16 20 17.6 22  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 404D-22G Stamford PI144D 16 20 17.6 22  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins X2.5G2 Stamford PI144E 20 25 22 28  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec K4100D China STC20 20 25 22 28  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 4B3.9G2 Stamford PI144F 21.6 27 24 30  دیزل-ژنراتور  PDF
Mitsubishi S4S Stamford PI 144G 24 30 26.4 33  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 3029 DF Stamford PI 144G 24 30 27 34  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china D226B-3D Stamford PI 144G 24 30 27 34  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec K4100D China STC24 24 30 27 34  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1103A-33G Stamford BCI184G 24 30 26 33  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1003G Mecc Alte ECO32-2S/4 27 33 29 37  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins X3.3G1 Stamford PI 144 H 28 35 31 38.5  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Stamford PI 144 H 28 35 31 38  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4100ZD Stamford PI 144 H 30 37.5 33 41  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1004NG Mecc Alte ECO32-2S/4 30 37.5 33 41  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec K4100ZD China STC30 30 37.5 33 41  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 3029TF Stamford PI 144J 32 40 35 44 دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins S3.8G4 Mecc Alte ECO32-3S/4 32 40 35 44 دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china F4L912 Stamford PI 144J 32 40 35 44  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Mecc Alte ECO32-3S/4 32 40 35 44  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 4BT3.9G2 Stamford PI 144J 32 40 35 44  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 3029 TF270 Stamford P1 44J 34 43 37 46 دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china TD226B-3D Stamford PI 144K 34 43 37 46 دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1103C-33TG2 Stamford UCI224C 36 45 40 50  دیزل-ژنراتور  PDF
Motorsazan 4/248 Gucbir GA47 37 47 41 52  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4100ZD1 Gucbir GA47 37 47 41 52  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins S3.8-G6 Mecc Alte ECO 32-1L/4 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china F4L912T Stamford UCI224C 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Mecc Alte ECO32-1L/4 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 4BTA3.9G2 Stamford UCI224C 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1004G Gucbir GA47 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4100ZD1 Gucbir GA47 41.5 52 45.5 57  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006NG Stamford UCI224D 45 56 49.5 62  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4105ZD Gucbir GA47 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1103A-33TG2 Stamford UCI224E 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Motorsazan 4/248 Gucbir GA47 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Mecc Alte ECO32-2L/4 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Motorsazan 4/248 Mecc Alte ECO32-2L/4 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco NEF45SM1A Mecc Alte ECO32-2L/4 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4105ZD Atlas Motor SY-A224E 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP4D66E200 Stamford UCI224E 50 62.5 55 69  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec K4105ZD China STC50 50 62.5 55 69  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1104A-44TG1 Stamford UCI224F 53 66 58 72  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 TF 270 Stamford UCI224F 56 70 62 78  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1004TG Mecc Alte ECO32-3L/4 56 70 62 77  دیزل-ژنراتور  PDF
Motorsazan 1006.6 Mecc Alte ECO32-3L/4 56 70 62 77  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Stamford UCI224F 56 70 62 77  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec R4110ZLD1 Stamford UCI224F 58 72.5 64 80  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins S3.8G7 Stamford UCI224F 58.5 72.5 64 80  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco NEF45SM2A Mecc Alte ECO32-3L/4 60 75 66 82.5  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 TF120 Stamford UCI224F 62 78 68 85  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1104A-44TG2 Stamford UCI224G 65 81 71 89  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD530GE Stamford UCI224G 66 83 73 91  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 HF285 Stamford UCI224G 68 85 75 94  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6BT5.9G1 Stamford UCI224G 68 85 75 94  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF4M1013E Mecc Alte ECP34-1S 68 85 75 94  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china TD226B-4D Stamford UCI224G 68 85 72 93  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP4D100E200 Stamford UCI224G 75.2 94 82 103  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD531GE Stamford UCI274C 79 99 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTA 5.9-G5 Mecc Alte ECP34 - 2S/4 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006TG1 Stamford UCI274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec R6105ZD China SLG274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco TM2A Mecc Alte ECP34 - 2S 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6BT5.9-G2 Stamford UCI274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china TD226B-6D Stamford UCI274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1104C-44TAG2 Stamford UCI274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD531GE Leroy Somer LSA 44.2 VS45 80 100 88 111  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 HF120 Stamford UCI274C 82 103 90 113  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF4M1013EC Mecc Alte ECP34 - 2S 84 105 92.4 115.5  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 HF Stamford UCI274D 86 108 95 119  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6BTA5.9-G2 Stamford UCI274C 87 110 96 120  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 HF 285 Stamford UCI274d 90 113 100 125  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTA5.9-G5 Mecc Alte ECP34-2S 91 114 100 125  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068TF220 Stamford UCI274D 96 120 105 131  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTAA5.9G3 Mecc Alte ECP34-1L 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec R6105AZLD China SLG274 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP6D132E200 Stamford UCI274D 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco NEF67SM1A Mecc Alte ECP34-1L 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6BTAA5.9G2 Stamford UCI274D 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006TAG14 Gucbir GA125 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD532GE Stamford UCI274E 102 128 114 143  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF4M1013FC Mecc Alte ECP34-1L 104 130 114 143  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 355 Mecc Alte ECP34-1L 104 130 114 143  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTAA5.9G6 Mecc Alte ECP34 1L/4 108 135 120 150  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045HF475 Stamford UCI274E 111 139 123 154  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1006TAG Stamford UCI274E 111 139 120 150  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068TF220 Stamford UCI274E 112 140 123 154  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006TG2A14 Stamford UCI274E 112 140 123 154  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSB7-G2 Stamford UCI274E 112 140 123 154  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco TM2A Mecc Alte ECP34-2L 116 145 127.6 159.5  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1006TAG2 Mecc Alte ECP34-2L 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSB7G3 Mecc Alte ECP34-2L 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP6D152E200 Stamford UCI274E 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec R6105IZLD China SLG274 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006TAG Stamford UCI274E 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 355 Mecc Alte ECP34-2L 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD731GE Stamford UCI274F 123 154 136 170  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTAA5.9G7 Mecc Alte ECP34 3L/4 124 155 136 170  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco TM3A Stamford UCI274F 128 160 140 176  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1106TAG2 Stamford UCI274F 130 162.5 143 178.5  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF6M1013EC Mecc Alte ECP34-2L 131.2 164 144.3 180.4  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF275 Stamford UCI274F 132 165 145 181  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTAA5.9G5 Stamford UCI274F 140 175 146 182  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1106TAG3 Stamford UCI274F 141 176 155 193  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6CTA 8.3-G2 Mecc Alte ECO 38-1SN 144 180 160 200  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1106C-E66TAG4 Stamford UCI274G 144 180 155 194  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6CTA8.3G2 Stamford UCI274G 144 180 155 194  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD732GE Leroy Somer LSA 46.2 M3 144 181 160 201  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF6M1013FC-G2 Mecc Alte ECO38-1S 144 180 158.4 198  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF275 Stamford UCI274G 145 181 160 200  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6CTA 8.3-G2 Stamford UCI274G 150 188 165 206  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF120 Stamford UCI274G 150 188 165 206  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1106TAG4 Stamford UCI274G 158 197.5 174 217  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P086TI Mecc Alte ECO 38 2SN/4 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6CTAA8.3G2 Stamford UCI274H 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco NEF67TE2A Mecc Alte ECO38-2S 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 355 A Stamford UCI274H 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP10D238E200 Mecc Alte ECO38-2S 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSB7G5 Stamford UCI274H 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF Stamford UCI274H 161 201 177 221  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF6M1013FC-G3 Mecc Alte ECO38-2S 164 205 180.4 225.5  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF120 Stamford UCI 274H 165 206 182 228  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM355A Mecc Alte ECO38-2S 180 220 198 242  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6CTAA 8.3-G2 Mecc Alte ECO 38-3SN 180 225 200 250  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1306C-E87TAG4 Stamford UCDI274J 183 229 200 250  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P086TI Mecc Alte ECO38 3SN/4 184 230 200 250  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6LTAA8.9G2 Stamford UCDI274K 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD734GE Stamford UCDI274K 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco C87TE1D Mecc Alte ECO38-1LN/4 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSL9G3 Stamford UCDI274K 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz TCDL2013L06 Stamford UCDI274K 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1306C-E87TAG6 Mecc Alte ECO38-1LN/4 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM357 Mecc Alte ECO38-1LN/4 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P126TI Mecc Alte ECO38 1LN/4 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6081 HF Stamford UCI 444D 213 266 248 310  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china NTA855G1A Stamford HCI 444D 220 275 250 313  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD940GE Stamford HCI444D 222 278 245 306  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSL9-G5 Mecc Alte ECO38-3LN 240 300 280 350  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD941GE Stamford HCI444D 240 300 264 330  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco C10TE1D Stamford HCI444D 240 300 264 330  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P126TI Mecc Alte ECO38 2LN/4 240 300 265 331  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P126TI-II Stamford HCI444D 251 314 276 345  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP12D317E200 Mecc Alte ECO38-2L 252 315 277 346  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3406C TA Caterpillar package 254 318 280 350  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins NT855-G6 Stamford HCI444E 260 325 285 356  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1341GE Mecc Alte ECO38 3LN/4 260 320 280 350  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins NT855-G6 Stamford HCI444E 263 329 290 363  دیزل-ژنراتور  PDF
ummins QSL 9-G5 Stamford HCI 444E 272 340 300 375  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P126TI-II Stamford HCI444E 275 344 307 384  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1343GE Stamford HCI444E 280 350 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2206A-E13TAG2 Stamford HCI444E 280 350 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF6M1015C-G3 Stamford HCI444E 280 350 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco C13TE2A Mecc Alte ECO38-3L 280 350 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins NTA 855 G4 Mecc Alte ECO 40-1S 288 360 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6135HF485 Stamford HCI444E 292 365 322 403  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P158LE-1 Mecc Alte ECO 40-1S/4 300 375 328 410  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP13D385E200 Stamford HCI444E 300 375 328 410  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1343GE Mecc Alte ECO40 1S/4 304 380 336 420  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P158LE-1 Stamford HCI444F 320 400 355 444  دیزل-ژنراتور  PDF
n Deere 6135HF485 Stamford HCI444E 320 400 352 440  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco C13TE3A Stamford HCI444F 320 400 352 440  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1344GE Stamford HCI444F 320 400 360 450  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2206A-E13TAG3 Stamford HCI444F 320 400 360 450  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins NTA855-G3 Mecc Alte ECO40 1S/4 322 403 355 444  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C15 ATAAC Caterpillar package 327 409 360 450  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1344GE Leroy Somer LSA 47.2 S4 328 410 360 450  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6125 HF Stamford HCI 444F 332 415 365 456  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P 158 LE Stamford HCI544C 356 445 407 509  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSX15-G6 Stamford HCI544C 360 450 397 496  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 457 Mecc Alte ECO40-2S 360 450 397 496  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1345GE Stamford HCI544C 363 453 403 503  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP158LC Mecc Alte ECO 40-3S/4 368 460 408 510  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2506A-E15TAG1 Stamford HCI544C 370 464 407 508  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P180LE Stamford HCI544C 384 480 422 528  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD 1640GE Leroy Somer LSA47.2M7 400 500 440 550  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P180LE Stamford HCI544D 400 500 440 550  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSX 15 G8 Mecc Alte ECO 40-3S 400 500 440 550  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1641GE Stamford HCI544D 404 505 445 556  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2506A-E15TAG2 Stamford HCI544D 410 513 450 562  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSX 15 G9 Stamford HCI544D 420 525 462 578  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP158LD Mecc Alte ECO 40-1L/4 420 525 464 580  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C18 ATAAC Caterpillar package 440 550 484 605  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSX 15 G9 Stamford HCI 544 E 447 559 499 624  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1642GE Stamford HCI544E 458 573 506 633  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP180LA Mecc Alte ECO 40-1,5L/4 460 575 504 630  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1642GE Mecc Alte ECO40 1,5L/4 476 595 524 655  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2806A-E18TAG1A Stamford HCI544E 488 610 532 665  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE Stamford HCI544E 498 623 548 685  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TWD1643GE Stamford HCI544F 509 637 564 705  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE-S Mecc Alte ECO 40-2L/4 509 636 560 700  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins VTA 28 G5 Mecc Alte ECO 40-2L 510 638 560 700  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP180LB Mecc Alte ECO40 2L/4 512 640 568 710  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2806A-E18TAG2 Stamford HCI544F 536 670 576 720  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE Stamford HCI544F 537 671 590 738  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE-S Stamford HCI544F 539 674 593 741  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP222LB Mecc Alte ECO 40-2L/4 544 680 600 750  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins VTA 28-G5 Stamford HCI 544 F 545 681 595 744  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE-II Mecc Alte ECO 40-VL/4 560 700 616 770  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3412C TA Caterpillar package 581 727 640 800  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4006-23TAG2A Stamford HCI634G 586 732 646 807  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP222LC Mecc Alte ECO 40-VL/4 600 750 660 825  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins VTA 28 G6 Mecc Alte ECO40-VL/4 600 750 660 825  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 23-G3 Stamford HCI 634 G 640 800 704 880  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4006-23TAG3A Stamford HCI 634 H 648 811 723 904  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 16V2000G25TD MTU 575RSL7074 720 900 792 990  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 23-G3 Stamford HCI 634H 726 908 800 1000  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QST 30-G3 Stamford HCI 634H 750 938 825 1031  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 38 G5 Mecc Alte ECO 43-1LN/4 800 1000 880 1100  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C32 ATAAC Caterpillar package 800 1000 880 1100  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 16V2000DS1100 MTU 575RSL7074 800 1000 880 1100  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4008TAG2A Stamford HCI 634 J 819 1024 888 1110  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 16V2000G65TB MTU 575RSL7074 824 1030 906 1133  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QST 30 - G4 Stamford HCI 634 J 840 1050 924 1155  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 18V2000G65TD MTU 740RSL7076 904 1130 990 1243  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3512 TA Caterpillar package 909 1136 1000 1250  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 18V2000G65TB MTU 740RSL7076 928 1160 1020 1276  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4012-46TWG2A Stamford PI734B 1006 1258 1108 1385  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3512 TA Caterpillar package 1018 1272 1120 1400  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 50 G3 Mecc Alte ECO 43-2LN/4 1024 1280 1128 1410  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3512B TA Caterpillar package 1090 1363 1200 1500  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4012-46TWG3A Stamford PI734B 1091 1364 1200 1500  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 50 G3 Stamford PI 734 B 1114 1393 1225 1531  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 50 GS8 Stamford PI 734 C 1200 1500 1340 1675  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4012-46TAG2A Stamford PI734 C 1208 1511 1326 1658  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 50-G9 Stamford PI 743 C 1246 1558 1370 1713  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3512B-HD TA Caterpillar package 1272 1590 1400 1750  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4012-46TAG3A Stamford PI 734 E 1380 1725 1514 1893  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 12V4000G23 Leroy Somer LSA51.2S55 1400 1750 1540 1925  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4016TAG1A Stamford PI 734 E 1475 1844 1616 2020  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK60-G3 Stamford PI 734 E 1500 1875 1650 2063  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 60 G13 Stamford LVSI804R 1600 2000 2000 2500  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 60 G4 Stamford PI 734 F 1636 2045 1800 2250  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3516B TA Caterpillar package 1636 2045 1800 2250  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4016TAG2A Stamford PI 734 F 1646 2058 1800 2250  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 60-G6 Stamford PI 734 F 1714 2143 1885 2356  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK60-G13 Stamford PI 734 G 1800 2250 1980 2475  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3516B-HD TA Caterpillar package 1818 2272 2000 2500  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3606 Caterpillar package 1955 2442 2150 2687  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3516C-HD TA Caterpillar package 2000 2500 2200 2750  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C175-16 Caterpillar package 2181 2727 2400 3000  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3608 Caterpillar package 2600 3250 2860 3575  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C175-20 Caterpillar package 2910 3636 3200 4000  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3612 Caterpillar package 3910 4886 4300 5375  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3616 Caterpillar package 5200 6500 5720 7150  دیزل-ژنراتور  PDF

 

مهمترین برند های دیزل ژنراتور موجود در شرکت جامکو صنعت به شرح زیر می باشد:

دیزل ژنراتور لوول (LOVOL)

دیزل ژنراتور پرکینز (PERKINS)

دیزل ژنراتور ولوو (VOLVO)

دیزل ژنراتور موتورسازان

دیزل ژنراتور بنز (BENZ)

دیزل ژنراتور کامینز (CUUMINS)

آیا میخواهید هم اینک خرید کنید؟ به فروشکاه ما سر بزنید

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره رایگان
Close and go back to page
دفتر تهران 02166962067 __ 02166476913
Toggle Bar