ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران (10 خط) 02128427786 - 04133348879

علف زن حرفه ای اشتیل

 

علف زن FS 100 RX اشتیل

FS 100 RX

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 31.4 cc 
قدرت موتور 1.05 kW
وزن 4.9 kg
ظرفیت سوخت 530cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FS 130 R اشتیل

FS 130 R

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 36.3 cc 
قدرت موتور 1.4 kW
وزن 5.6 kg
ظرفیت سوخت 530cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FS 90 اشتیل

FS 90

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 28.4 cc 
قدرت موتور 0.95 kW
وزن 5.5 kg
ظرفیت سوخت 530cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FS 90 R اشتیل

FS 90 R

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 28.4 cc 
قدرت موتور 0.95 kW
وزن 5.3 kg
ظرفیت سوخت 530cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FS 70 R اشتیل

FS 70 R

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 27.2 cc 
قدرت موتور 0.9 kW
وزن 4.8 kg
ظرفیت سوخت 340cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FS 240 اشتیل

FS 240

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 37.7 cc 
قدرت موتور 1.7 kW
وزن 7 kg
ظرفیت سوخت 750cc
سوخت بنزین

 

علف زن FS 240 R اشتیل

STIHL FS 240 R

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 37.7 cc 
قدرت موتور 1.7 kW
وزن

6.6 kg

ظرفیت سوخت 750cc
سوخت بنزین

 

علف زن FS 94 R اشتیل

FS 94 R

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 24.1 cc 
قدرت موتور 0.9 kW
وزن 4.6 kg
ظرفیت سوخت 540cc
سوخت بنزین

 

علف زن FS 110 اشتیل

FS 110

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 31.4 cc 
قدرت موتور 1.05 kW
وزن 5.8 kg
ظرفیت سوخت 530cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FS 110 R اشتیل

FS 110 R

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 31.4 cc 
قدرت موتور 1.05 kW
وزن 5.5 kg
ظرفیت سوخت 530cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FS 130 اشتیل

FS 130

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 36.3 cc 
قدرت موتور 1.4 kW
وزن 5.9 kg
ظرفیت سوخت 530cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FS 310 اشتیل

FS310

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 36.3 cc 
قدرت موتور 1.4 kW
وزن

7.2 kg

ظرفیت سوخت 710cc
اندازه برش 16.5"
سوخت بنزین

 

علف زن FSA 85 اشتیل

fsa85

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

مدت زمان کارکرد بیش از 35 دقیقه
وزن 4.5 kg
اندازه برش 14"
منبع انرژی باتری