شماره تماس دفتر مرکزی : 04135268143  - 04135214210   ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران      مدیران فروش : 09120229284  - 09354516844 - 09141042605

[close]
 • دیزل-ژنراتور
 • لیفتراک
 • بکهو لودر
 • کمپرسور
 • پمپ
 • تراکتور -قیمت
 • کارواش
 • موتور برق جدید

ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران 

_سریع_وجامکو_مطمئن.png

 _صنعت_تماس_با_ما.gif

 موتور برق بنزینی پاورمیت (Powermate)


موتور برق پاورمیت PM0497000.05

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 24 (in) عمق مونتاژ 31
(in) طول محصول 31 (in) ارتفاع مونتاژ 24
(in) عرض محصول 21 (in) عرض مونتاژ 21
 
(waat) ولتاژ مداوم 7000 (cc)حجم موتور 390
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 199
پیک ولتاژ 8750 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 8 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 13
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 2

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PM0435005.01

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 25 (in) عمق مونتاژ 29
(in) طول محصول 29 (in) ارتفاع مونتاژ 25
(in) عرض محصول 20 (in) عرض مونتاژ 20
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 5000 (cc)حجم موتور 287
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 162
پیک ولتاژ 6250 نشانگر سوخت خیر
(حجم مخزن سوخت(گالن 8 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 10
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 1

موتور برق پاورمیت PM0123250

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 23.11 (in) عمق مونتاژ 23.5
(in) طول محصول 23.5 (in) ارتفاع مونتاژ 23.11
(in) عرض محصول 17.0 (in) عرض مونتاژ 17
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 3250 (cc)حجم موتور 208
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 105
پیک ولتاژ 4050 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 7
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 8

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PM0126000

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 26.35 (in) عمق مونتاژ 29.38
(in) طول محصول 28.5 (in) ارتفاع مونتاژ 27.88
(in) عرض محصول 20.0 (in) عرض مونتاژ 20.88
 
(waat) ولتاژ مداوم 6000 (cc)حجم موتور 414
(V) ولتاژ 240 (lb) وزن محصول 179
پیک ولتاژ 7500 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 7 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 12
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 3

موتور برق پاورمیت PM0103008

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 18 (in) عمق مونتاژ 23.25
(in) طول محصول 23.25 (in) ارتفاع مونتاژ 18
(in) عرض محصول 19 (in) عرض مونتاژ 19
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 3000 (cc)حجم موتور 212
(V) ولتاژ 120 (lb) وزن محصول 94
پیک ولتاژ 3750 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 4 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 7
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 6

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PM0141200

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 15.9 (in) عمق مونتاژ 19.8
(in) طول محصول 19.8 (in) ارتفاع مونتاژ 15.9
(in) عرض محصول 15.6 (in) عرض مونتاژ 15.6
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 1200 (cc)حجم موتور 98
(V) ولتاژ 120 (lb) وزن محصول 60
پیک ولتاژ 1500 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 1.5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت -
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 2

موتور برق پاورمیت PM0145500

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 24.5 (in) عمق مونتاژ 31.5
(in) طول محصول 31.5 (in) ارتفاع مونتاژ 24.5
(in) عرض محصول 27.3 (in) عرض مونتاژ 27.3
 
(waat) ولتاژ مداوم 5500 (cc)حجم موتور 420
(V) ولتاژ 240 (lb) وزن محصول 173
پیک ولتاژ 6875 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 7 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت -
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 5

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PM0143250

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 20.6 (in) عمق مونتاژ 26.7
(in) طول محصول 26.7 (in) ارتفاع مونتاژ 20.6
(in) عرض محصول 25.5 (in) عرض مونتاژ 25.5
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 3250 (cc)حجم موتور 208
(V) ولتاژ 120 (lb) وزن محصول 107
پیک ولتاژ 4050 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 4.5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت -
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 5

موتور برق پاورمیت PMC106507

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 24 (in) عمق مونتاژ 31
(in) طول محصول 31 (in) ارتفاع مونتاژ 24
(in) عرض محصول 28 (in) عرض مونتاژ 28
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 6500 (cc)حجم موتور 420
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 178.6
پیک ولتاژ 8125 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 6.5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 15
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 5

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PMC105007

 

          موتور برق  
(in) ارتفاع محصول 24 (in) عمق مونتاژ 31
(in) طول محصول 31 (in) ارتفاع مونتاژ 24
(in) عرض محصول 28 (in) عرض مونتاژ 28
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 5000 (cc)حجم موتور 389
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 163.6
پیک ولتاژ 6250 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 6.5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 13
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 4

موتور برق پاورمیت PM0497000.05

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 24 (in) عمق مونتاژ 31
(in) طول محصول 31 (in) ارتفاع مونتاژ 24
(in) عرض محصول 21 (in) عرض مونتاژ 21
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 7000 (cc)حجم موتور 390
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 199
پیک ولتاژ 8750 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 8 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 13
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 2

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PMC103007

 

          موتور برق  
 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 20 (in) عمق مونتاژ 26
(in) طول محصول 26 (in) ارتفاع مونتاژ 20
(in) عرض محصول 24.75 (in) عرض مونتاژ 24.75
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 3000 (cc)حجم موتور 212
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 99.2
پیک ولتاژ 3750 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 4 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 7
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 4

 power-generator-3

 محصولات مرتبط

 • honda

  موتور برق بنزینی هوندا

 • powermet

  موتور برق بنزینی پاورمیت

 • robin

  موتور برق بنزینی روبین

 • jiang dong

  موتور برق بنزینی جیانگ دانگ

 • kipor benzin

  موتور برق بنزینی کیپور

 • elemax

  موتور برق بنزینی المکس

 • kipor diesel

  موتور برق دیزلی کیپور

3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.50 (3 رای)
موتور برق بنزینی پاورمیت - 3.3 out of 5 based on 3 votes
 • AEG-Logo
 • Leroy-Somer-Logo
 • Lowara-Logo
 • Marelli-Motori-Logo
 • Pentax-Logo
 • Siemens-Logo
 • VEM-Logo
 • Motogen-Logo
 • Lafert-Logo
 • Lafert-Logo
 • LS-Logo
 • Hyundai-Logo
 • Motovario-Logo
 • Bonfiglioli-Logo
 • SEW-Logo
 • SITI-Logo
 • Transtecno-Logo
 • Brevini-Logo
 • Behin-Logo
 • Reggiana-Logo
 • Ebara-Logo
 • Saer-Logo
 • Pumpiran-Logo
 • Tavan-Tak-Logo
 • Navid-Sahand-Logo
 • Fadak-Logo
 • Robin-Logo
 • Linz-Logo

تماس با ما


ایران، تبریز، خیابان مطهری، جنب بانک ملت، بازار بزرگ مشروطه، طبقه اول ، واحد 48

تلفن: 35268143 41 98+ و3514210 41 98+ 

فکس: 89771143 21 98+ و 35268143 41 98+

 aparat-jamcosanat.png

hire.png

 

جامکو صنعت


LOGO-white