ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران (10 خط) 02128427786 - 04133348879

موتور پمپ بنزینی واکسون

 

VACKSON

قیمت موتور پمپ واکسون

vackson logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
RBP - 205 بنزین (موتور روبین) 2 500,000 مشخصات فنی RBP - 205
RBP - 305 بنزین (موتور روبین) 3 530,000 مشخصات فنی RBP -305
WP- 20K نفت و بنزین (موتور روبین) 2 560,000 مشخصات فنی  WP -20K
WP - 30K نفت و بنزین (موتور روبین) 3 590,000 مشخصات فنی WP -30K
WP - 20X بنزین (موتور هوندا) 2 420,000 مشخصات فنی WP-20X
WP - 30X بنزین (موتور هوندا) 3 540,000 مشخصات فنی  WP-30X