موتور پمپ


موتور پمپ - موتور پمپ آب - موتور پمپ بنزینی - موتور آب - موتور پمپ فشار بالا - موتور پمپ دیزلی - موتور پمپ نفت بنزینی - فروش موتور پمپ - خرید موتور پمپ - قیمت موتور پمپ - قیمت موتور پمپ آب - موتور پمپ ژاپنی - موتور پمپ چینی - موتور پمپ آب کشاورزی - فروش موتور پمپ آب - قیمت موتور پمپ بنزینی - فروش موتور پمپ آب - انواع موتور پمپ - موتور پمپ آب خانگی - قیمت موتور پمپ آّب خانگی - قیمت موتور پمپ ژاپنی - موتور پمپ لئو - موتور پمپ چاه عمیق - موتور پمپ صنعتی - موتور پمپ هوندا - موتور پمپ روبین - موتور پمپ کوشین - موتور پمپ گازوئیلی - موتور پمپ کوچک - موتور پمپ کف کش - موتور پمپ نفتی - نمایندگی موتور پمپ روبین - موتور پمپ ارتفاع بالا - موتور پمپ طرح هوندا - موتور پمپ لوبن - موتور پمپ ویما - موتور پمپ کاما - موتور پمپ راتو - موتور پمپ کیپور - موتور پمپ لوبن - موتور پمپ کوپ - موتور پمپ هیوندای


گروه صنعتی جامکو صنعت تامین کننده و وارد کننده ی انواع موتور پمپ آب و موتور پمپ کشاورزی

موتور پمپ بنزینی _ موتور پمپ دیزلی _ موتور پمپ نفت بنزینی - موتور پمپ لجن کش - موتور پمپ ارتفاع بالا

تامین، فروش و کوپلینگ انواع موتور پمپ بنزینی، موتور پمپ دیزلی، موتور پمپ آب نفت بنزین در خروجی و ظرفیت و ارتفاع های متفاوت.

از مهمترین موتور پمپ های موجود می توان به:

engine water 

لیست قیمت موتور پمپ ها

 

به شما بازدید کننده ی گرامی پیشنهاد می شود با تماس با کارشناسان و متخصصان ما در زمینه ی فروش پمپ، پس از دریافت مشاوره و اطلاعات لازم، اقدام به خرید محصول مورد نظر خود نمایید.

 product gif

موتور پمپ بنزینی
موتور پمپ دیزلی
موتور پمپ نفت و بنزین

 

قیمت موتور پمپ لانسین

loncin water engine logo
 مدل نوع سوخت  اینچ ارتفاع  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
 LC 25 ZB 36 - 1.2Q
بنزین
 1 36 2,100,000 مشخصات فنی موتور پمپ لانسین
LC 50 ZB 30 - 4.5Q  2 30  2,300,000 مشخصات فنی موتور پمپ لانسین
LC 80 ZB 35 - 1.2Q  3 35 2,700,000  مشخصات فنی موتور پمپ لانسین

  تاریخ بروز رسانی 1398/09/10 قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد

 

قیمت موتور پمپ روبین ژاپن سری PTtop arrow

Subaru Logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
 PTG 210  بنزین
 1 - مشخصات فنی PTG 210
 PTG 208   2  1,050,000 مشخصات فنی PTG 208
 PTG 307   3 1,100,000  مشخصات فنی PTG 307
PTX 401 4 3,900,000 مشخصات فنی PTX 401
PTD 306 دیزلی 3 5,450,000 مشخصات فنی PTD 306
PTD 306T دیزلی (لجن کش) 3 6,700,000 مشخصات فنی PTD 306T
PTD 406 دیزلی 4 6,300,000 مشخصات فنی PTD 406
PTK 206 نفت و بنزین
2 1,270,000 مشخصات فنی PTK 206
PTK 306 3 1,500,000 مشخصات فنی PTK 306

  تاریخ بروز رسانی 1396/10/15 قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد

قیمت موتور پمپ روبین ژاپن سری SE

Subaru Logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
SE-50X بنزین
2 1,070,000 مشخصات فنی SE-50X
SE-80X 3 1,250,000 مشخصات فنی SE-80X
SE-50XD  دیزلی
2 3,950,000 مشخصات فنی  SE-50XD
SE-80XD 3 4,050,000 مشخصات فنی SE-80XD
SE-50XK نفت و بنزین
2 1,350,000 مشخصات فنی SE-50XK
SE-80XK 3 1,510,000 مشخصات فنی SE-80XK

 تاریخ بروز رسانی 1396/10/30 قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد

قیمت موتور پمپ روبین ژاپن - مونتاژ تایلند سری SE

Subaru Logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
SE-50X بنزین
2 1,020,000 مشخصات فنی SE-50X
SE-80X 3 1,180,000 مشخصات فنی SE-80X
SE-50XK نفت و بنزین 2 1,190,000 مشخصات فنی SE-50XK
SE-80XK 3 1,350,000 مشخصات فنی SE-80XK

 تاریخ بروز رسانی 1396/11/01 قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد

قیمت موتور پمپ کوشین ژاپنtop arrow

koshin logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
SEV-25L بنزین
1 630,000 مشخصات فنی SEV-25L
SEV-50X 2 790,000 مشخصات فنی SEV-50X
SEV-80X 3 850,000 مشخصات فنی SEV-80X

 

قیمت موتور پمپ کاماtop arrow

LOGO KAMA
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
KDP20 دیزلی
2 990,000 مشخصات فنی KDP20
KDP30 3 1,180,000 مشخصات فنی KDP30
KDP40 4 1,430,000 مشخصات فنی KDP40

 

قیمت موتور پمپ کوپtop arrow

koop logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
KDP 50 L دیزلی
2 1,200,000 مشخصات فنی KDP 50 L
KDP 80 L 3 1,350,000 مشخصات فنی KDP 80 L
KDP 100 L 4 1,700,000 مشخصات فنی KDP 100 L
KDP 150 L 6 7,500,000 مشخصات فنی KDP 150 L
KDP 50 CLA دیزلی (ارتفاع بالا)
2 1,950,000 مشخصات فنی KDP 50 CLA 
KDP 80 CL 3 2,100,000 مشخصات فنی KDP 80 CL
KDP 80 WB دیزلی (لجن کش) 4 2,350,000 مشخصات فنی KDP 80 WB

 

قیمت موتور پمپ واکسونtop arrow

vackson logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
RBP - 205 بنزین (موتور روبین)
2 500,000 مشخصات فنی RBP - 205
RBP - 305 3 530,000 مشخصات فنی RBP -305
WP- 20K نفت و بنزین (موتور روبین)
2 560,000 مشخصات فنی  WP -20K
WP - 30K 3 590,000 مشخصات فنی WP -30K
WP - 20X بنزین (موتور هوندا)
2 420,000 مشخصات فنی WP-20X
WP - 30X 3 540,000 مشخصات فنی  WP-30X

 

قیمت موتور پمپ های چینی STREAM (طرح هوندا)top arrow

Stream logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
GWP20 بنزین 2 385,000 مشخصات فنی GWP20
GWP30 3 420,000 مشخصات فنی GWP30
GWP40 4 890,000 مشخصات فنی GWP40
GWP15 H بنزین (فشار بالا) 1.5 550,000 مشخصات فنی GWP15 H
GWP20 H 2 575,000 مشخصات فنی GWP20 H
GWP30 H 3 1,100,000 مشخصات فنی GWP30 H
KWP20 نفت و بنزین 2 430,000 مشخصات فنی  KWP20
KWP30 3 470,000 مشخصات فنی  KWP30
DWP20 دیزلی 2 1,130,000 مشخصات فنی  DWP20
DWP30 3 1,270,000 مشخصات فنی  DWP30
DWP40 4 1,405,000 مشخصات فنی  DWP40

 

قیمت موتور پمپ راتو top arrow

Rato Pump
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
RT25ZB20 بنزین 1 385,000 مشخصات فنی RT80ZB20
RT33ZB26 1 1/4 480,000 مشخصات فنی RT33ZB26
RT50ZB26 2 510,000 مشخصات فنی RT50ZB26
RT80ZB26 3 590,000 مشخصات فنی RT80ZB26
RT100ZB26 4 1,150,000 مشخصات فنی RT100ZB26

 

قیمت موتور پمپ کیپورtop arrow

kipor logo table
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
KDP20 دیزلی 2 1,050,000 مشخصات فنی KDP20
KDP30 3 1,350,000 مشخصات فنی KDP30
KDP40 4 1,590,000 مشخصات فنی KDP40
KDP40E 4 (استارتی) 1,790,000 مشخصات فنی KDP40E

 

قیمت موتور پمپ هیوندایtop arrow

hyundai logo
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
236WP دیزلی 2 655,000 مشخصات فنی 236WP
336WP 3 695,000 مشخصات فنی 336WP
HW340-DP 3 1,330,000 مشخصات فنی HW340-DP
HW457-DP 4 1,530,000 مشخصات فنی HW457-DP
HW457E-DP 4 (استارتی) 1,680,000 مشخصات فنی HW457E-DP

 

قیمت موتور پمپ لوبنtop arrow

  LOBEN
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
RBP-205 بنزین 2 443,000 مشخصات فنی RBP-205
RBP-305 3 471,000 مشخصات فنی RBP-305
RBP-205K نفت و بنزین 2 508,000 مشخصات فنی RBP-205K
RBP-305K 3 536,000 مشخصات فنی RBP-305K
RBP-205D دیزلی 2 891,000 مشخصات فنی RBP-205D
RBP-305D 3 1,034,000 مشخصات فنی RBP-305D
RBP-405D 4 1,270,000 مشخصات فنی RBP-405D

 

قیمت موتور پمپ لیوtop arrow

  موتور پمپ لیو
 مدل نوع سوخت  اینچ  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
LGP10 بنزین 1 485,000 مشخصات فنی LGP10
LDP20 دیزلی 2 1,670,000 مشخصات فنی LDP20

 

 موتور پمپ چیست؟

موتور پمپ، موتور پمپ دستگاهی است که از دو قسمت موتور و پمپ تشکیل شده. موتور پمپ برای پمپاژ آب استفاده می شود، این دو قسمت موتور پمپ توسط شاسی به یکدیگر کوپله شده تا سر جمع باشند و به راحتی قابل حمل باشند. سوخت موتور پمپ ها نیز به سه دسته ی موتور پمپ بنزینی، موتور پمپ دیزلی و موتور پمپ نفت بنزینی تقسیم می شود. معمولاً موتور پمپ ها را در ارتفاع 6 متری از مخزن آب قرار می دهند و موتور پمپ توانایی پمپاژ نمودن آب تا ارتفاع بالا را دارند، معمولاً مدت زمان کارکرد موتور پمپ ها نیز خیلی بالا نیست، برای استفاده بهینه از موتور پمپ معمولاً توصیه می شود که زمان کارکرد موتور پمپ را حدود 2 الی 3 ساعت در نظر بگیرند تا عمر مفید موتور پمپ افزایش نماید. از نظر قطر و اندازه ی خروجی موتور پمپ نیز موتور پمپ ها در سایزهای 1 الی 4 اینچی موجود هستند که بسته به ارتفاع مورد نیاز و مقدار آبدهی قابل تغییر می باشند.

انواع موتور پمپ

موتور پمپ ها معمولاً از نظر سوخت به سه دسته ی موتور پمپ های بنزینی، موتور پمپ دیزلی، موتور پمپ نفت بنزینی تقسیم می شوند. از نظر حیطه ی کاری موتور پمپ ها به چندین دسته ی موتور پمپ آب تمیز، موتور پمپ آب کثیف، موتور پمپ با ناخالصی و موتور پمپ فشار بالا تقسیم می شوند.

موتور پمپ آب

موتور پمپ ها به دسته های مختلفی تقسیم می شود که موتور پمپ آب از معروفترین این موتور پمپ ها می باشد، از دیگر موتور پمپ های موجود در شرکت جامکو صنعت موتور پمپ لجن کش، موتور پمپ آب ناخالص، موتور پمپ چاه عمیق، موتور پمپ ارتفاع بالا، موتور پمپ طبقاتی، موتور پمپ صنعتی، موتور پمپ شناور می باشد

موتور پمپ روبین

موتور پمپ روبین از معروفترین موتور پمپ های موجود در بازار ایران می باشد که ساخت کشور ژاپن می باشد. به دلیل کیفیت بالا می توان به طور قطع یقین گفت که این موتور پمپ پر مصرفترین موتور پمپ می باشد، این موتور پمپ از دو کوپله ی اصلی تشکیل شده است که در یکی از کوپله ها از موتو رو پمپ روبین ژاپن استفاده شده است، یعنی موتور پمپ سوبرو ژاپن بوده و پمپ موتور پمپ نیز روبین ژاپن می باشد. در کوپله ی نوع دوم موتور ، موتور پمپ سوبارو ژاپن بوده و پمپ دستگاه نیز کوشین ژاپن می باشد.

موتور پمپ کوشین

این موتور پمپ نیز ساخته ی کشور ژاپن بوده و از مرغوبترین موتور پمپ های موجود در بازار ایران می باشد. این موتور پمپ نیز دو گونه شاسی کوپله شده است، در موتور پمپ اول موتور و پمپ هر دو از مارک کوشین می باشند. در موتور پمپ دوم موتور دستگاه موتور پمپ هوندا بوده و در قسمت پمپ، موتور پمپ از پمپ های کوشین استفاده شده است. این موتور پمپ نیز به علت اصل بودن مشتری بیشماری در بازار ایران دارد.

موتور پمپ هوندا

این موتور پمپ ساخت کشور ژاپن می باشد و در دستگاه از دو نوع شاسی کوپلینگ استفاده شده است. در کوپله ی اول موتور پمپ از دو قسمت موتور هوندای ژاپن و پمپ کوشین ژاپن استفاده شده است، در کوپلینگ دوم از موتور هوندای ژاپن و پمپ هوندای ژاپن استفاده شده است. این موتور پمپ ها به دلیل لصل بودن و کیفیت فوق العاده متقاضیان خاص خود را در بازار ایران دارد.

موتور پمپ طرح هوندا

موتور پمپ طرح هوندا ساخت کشور چین و تحت لیسانس ژاپن می باشد که از تکنولوژی ژاپن در کشور چین استفاده شده است، این موتور پمپ ها به دلیل داشتن کیفیت هوندای ژاپن و قیمت مناسب دارای مشتریان خاصی در ایران دارد.اگر شما دنبال موتور پمپ مناسب با قیمت ایده آل هستید، این موتور پمپ را حتماً در نظر بگیرید.

موتور پمپ لوبن

موتور پمپ لوبن نیز ساخت کشور چین و تحت لیسانس ژاپن می باشد که از تکنولوژی موتور پمپ های روبین در ساخت این نوع از موتور پمپ ها استفاده شده است. این موتور پمپ در مقایسه با موتور پمپ روبین از نظر کیفیت در سطح نزیک به هم قرار دارد ولی از نظر قیمت موتور پمپ لوبن در سطح بسیار مناسبی قرار دارد. اگر شما به دنبال موتور پمپ با قیمت مناسب می باشید، پیشنهاد ما به شما موتور پمپ های لوبن می باشد.

موتور پمپ ویما

موتور پمپ ویما ساخت کشور چین بوده و دارای 6 ماه گارانتی می باشد. این موتور پمپ ها به دو نوع موتور پمپ دیزلی و موتور پمپ بنزینی می باشند که از نظر کارکرد و مورد تایید کارشناسان شرکت جامکو صنعت می باشد. این موتور پمپ ها از نظر قیمت از مقرون به صرفه ترین موتور پمپ ها محسوب می باشد.

موتور پمپ کاما

موتور پمپ کاما بی شک یکی از معروفترین و مرغوبترین موتور پمپ های ساخت کشور چین می باشد. این موتور پمپ نیز در دو مدل موتور پمپ دیزلی و موتور بنزینی می باشد، حضور چشمگیر و فراوان موتور پمپ های کاما نشان از اعتماد بالای مردم و کارکرد مناسب این موتور پمپ می باشد

موتور پمپ کیپور

این موتور پمپ ساخت کشور چین و تحت لیسانس کانادا می باشد، این موتور پمپ فقط در مدل موتور پمپ دیزلی تولید می شوند که دارای قدرت بالایی می باشد، اگر شما دنبال موتور پمپی هستید که قیمت مناسب و کیفیت درجه یک را داشته باشد، ما به موتور پمپ های کیپور را پیشنهاد می کنیم.

 

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره رایگان
Close and go back to page
دفتر تهران 02166962067 __ 02166476913
Toggle Bar