ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران (10 خط) 02128427786 - 04133348879

موتور پمپ دیزلی کوپ (KOOP)


موتور پمپ ، دیزل پمپ کوپ، موتور پمپ آب دیزلی، موتور پمپ دیزلی کوپ، فروش موتور پمپ دیزلی کوپ، خرید موتور پمپ دیزلی کوپ، قیمت موتور پمپ دیزلی کوپ، قیمت موتور پمپ آب دیزلی کوپ، موتور پمپ دیزلی چینی کوپ، موتور پمپ آب دیزلی koop، فروش موتور پمپ آب دیزلی کوپ، انواع موتور پمپ دیزلی کوپ، موتور پمپ آب خانگی دیزلی کوپ، قیمت موتور پمپ آب خانگی دیزلی koop، قیمت موتور پمپ دیزلی کوپ، موتور پمپ دیزلی چاه عمیق کوپ، موتور پمپ دیزلی صنعتی کوپ، موتور پمپ دیزلی کوپ، موتور پمپ دیزلی کوپ، نمایندگی موتور پمپ دیزلی کوپ، موتور پمپ دیزلی ارتفاع بالا کوپ


 

موتور پمپ کوپ KDP 50L

 

موتور پمپ کوپ  
  • جزئیات موتورپمپ
مدل موتور پمپ KDP 50L
قطر مکش 50
خروجی (inch) 2
دبی (Lit/min) 600
ارتفاع (m) 18
حداکثر ارتفاع مکش (m) 8
دور موتور (rpm) 3600
مدل موتور KD 170F
قدرت موتور [kw(HP)] 2/8(3/8)
حجم موتور (cc) 211
حجم مخزن سوخت (L) 12/5
نوع مخزن سوخت باک بزرگ
مصرف سوخت (Lit/h) 1/2
ابعاد (L x W x H)(mm) 490 x 410 x 520
وزن (kg) 35

 

موتور پمپ کوپ KDP 80L

 

موتور پمپ کوپ  
  • جزئیات موتورپمپ
مدل موتور پمپ KDP 80L
قطر مکش 80
خروجی (inch) 3
دبی (Lit/min) 1000
ارتفاع (m) 19
حداکثر ارتفاع مکش (m) 8
دور موتور (rpm) 3600
مدل موتور KD 178F
قدرت موتور [kw(HP)] 4(5/5)
حجم موتور (cc) 296
حجم مخزن سوخت (L) 12/5
نوع مخزن سوخت باک بزرگ
مصرف سوخت (Lit/h) 1/7
ابعاد (L x W x H)(mm) 560 x 455 x 550
وزن (kg) 52

 

موتور پمپ کوپ KDP 100L

 

موتور پمپ کوپ  
  • جزئیات موتورپمپ
مدل موتور پمپ KDP 100L
قطر مکش 100
خروجی (inch) 4
دبی (Lit/min) 1600
ارتفاع (m) 21
حداکثر ارتفاع مکش (m) 8
دور موتور (rpm) 3600
مدل موتور KD 186FA
قدرت موتور [kw(HP)] 6/6(9)
حجم موتور (cc) 418
حجم مخزن سوخت (L) 12/5
نوع مخزن سوخت باک بزرگ
مصرف سوخت (Lit/h) 3
ابعاد (L x W x H)(mm) 650 x 470 x700
وزن (kg) 69

 

موتور پمپ کوپ KDP50C LA

 

موتور پمپ کوپ  
  • جزئیات موتورپمپ
نوع پمپ ارتفاع بالا
مدل موتور پمپ KDP 50CLA
قطر مکش 50
خروجی (inch) 2
دبی (Lit/min) 600
ارتفاع (m) 92
حداکثر ارتفاع مکش (m) 8
دور موتور (rpm) 3600
مدل موتور KD 186FA
قدرت موتور [kw(HP)] 6/6(9)
حجم موتور (cc) 418
حجم مخزن سوخت (L) 12/5
نوع مخزن سوخت باک بزرگ
مصرف سوخت (Lit/h) 3
ابعاد (L x W x H)(mm) 570 x 495 x720
وزن (kg) 75

 

موتور پمپ کوپ KDP80 CL

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتورپمپ
نوع پمپ ارتفاع بالا
مدل موتور پمپ KDP 80CL
قطر مکش 80
خروجی (inch) 3
دبی (Lit/min) 670
ارتفاع (m) 80
حداکثر ارتفاع مکش (m) 8
دور موتور (rpm) 3600
مدل موتور KD 186FA
قدرت موتور [kw(HP)] 6/6(9)
حجم موتور (cc) 418
حجم مخزن سوخت (L) 12/5
نوع مخزن سوخت باک بزرگ
مصرف سوخت (Lit/h) 3
ابعاد (L x W x H)(mm) 570 x 460 x720
وزن (kg) 80

 

لجن کش کوپ KDP80 WB

 

لجن کش کوپ  
  • جزئیات موتورپمپ
نوع پمپ لجن کش
مدل موتور پمپ KDP 80WB
قطر مکش 80
خروجی (inch) 3
دبی (Lit/min) 1200
ارتفاع (m) 23
حداکثر ارتفاع مکش (m) 8
دور موتور (rpm) 3600
مدل موتور KD 186FA
قدرت موتور [kw(HP)] 6/6(9)
حجم موتور (cc) 418
حجم مخزن سوخت (L) 3/5
مصرف سوخت (Lit/h) 3
ابعاد (L x W x H)(mm) 610 x 580 x520
وزن (kg) 80