کاتر آسفالت بر میکاسا


 

مدل MCD-012 MCD-L12 MCD-L14 MCD-214V MCD-218VDX MCD-218CEH
ابعاد - mm
L: 761 W: 435 H: 746 L: 1,650 W: 527 H:747 L: 1.650 W: 527 H: 747 L: 1,990 W: 585 H: 981 L: 1,990 W: 588 H: 981 L: 1,990 W: 588 H: 981
ابعاد تیغه 254mm 10" 305mm 12 254mm 10" 305mm 12 254mm 10" 356mm 14 254mm 10" 356mm 14 254mm 10" 457mm 18 254mm 10" 457mm 18
عمق برش - mm 70-100 70-100 70-120 70-120 70-170 70-170
ابعاد محور - mm 27 27 27 27 27 27
تنظیم عمق برش دستی دستی دستی دستی دستی دستی
سیستم خنک کننده centrifugal injection centrifugal injection centrifugal injection centrifugal injection centrifugal injection centrifugal injection
ظرفیت مخزن آب (لیتر) 14 26 26 45 45 45
منبع انرژی robin 3/7 kw robin 3/7 kw robin 5/9 kw robin 5/9 kw robin 8/1 kw robin 8/2 kw
وزن 58 88 100 149 169 184