علف زن خانگی اشتیل


شاخه زن FS 38 اشتیل

 FS 38

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 27.2 cc 
قدرت موتور 0.65 kW
وزن 4.2 Kg
ظرفیت سوخت 330cc
اندازه برش 15"
سوخت Gas

 

شاخه زن FS 40 C-E اشتیل

 FS 40 C E

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 27.2 cc 
قدرت موتور 0.7 kW 
وزن 4.5 Kg
ظرفیت سوخت 340cc
اندازه برش 15"
سوخت Gas

 

شاخه زن FS 50 C-E اشتیل

 FS 50 C E

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 27.2 cc 
قدرت موتور 0.8 kW
وزن 4.2 Kg
ظرفیت سوخت 340cc
اندازه برش 16.5"
سوخت Gas

 

شاخه زن FS 56 C-E اشتیل

 FS 56 C E

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 27.2 cc 
قدرت موتور 0.8 kW 
وزن 5.2 kg
ظرفیت سوخت 340cc
اندازه برش 16.5"
سوخت Gas

 

شاخه زن FS 56 RC-E اشتیل

 FS 56 RC E

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

حجم موتور 27.2 cc 
قدرت موتور 0.8 kW 
وزن 4.8 Kg
ظرفیت سوخت 340cc
اندازه برش 16.5"
سوخت Gas

 

شاخه زن FSA 65 اشتیل

 FSA 65

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

زمان کارکرد 70 دقیقه
وزن 4.3 kg
اندازه برش 12"
منبع انرژی باتری

 

شاخه زن FSE 60 اشتیل

 FSE 60

مشخصات فنی علف زن | شاخه زن

وزن 4 Kg
اندازه برش 14"
منبع انرژی الکتریکی