To Top

موتور برق بنزینی سنسی SENCI


موتور برق سنسی - موتور برق senci - نمایندگی موتور برق سنسی - موتور برق کیفی سنسی - موتور برق بنزینی سنسی - موتور برق سنسی - قیمت موتور برق سنسی - قیمت موتور برق بنزینی سنسی - ژنراتور برق سنسی - خرید موتور برق سنسی - فروش موتور برق سنسی - موتور برق سه فاز سنسی - موتور برق مسافرتی سنسی - موتور برق بی صدا سنسی - موتور برق سایلنت دار سنسی - فروشگاه موتور برق سنسی - موتور برق خانگی سنسی - موتور برق صنعتی سنسی - موتور برق سنسی - موتور برق کوچک سنسی - موتور برق اضطراری سنسی - موتور برق قابل حمل سنسی - ژنراتور بنزینی سنسی - موتور برق سنسی قیمت 

 

 

موتور برق سنسی SC1250

SC1250 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC1250
بالاترین توان (KW) 1/2
توان مداوم (KW) 1
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 6
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 8 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 450×390×510
وزن (kg) 28

 

 

موتور برق سنسی SC2500M

SC2500 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC2500M
بالاترین توان (KW) 2/5
توان مداوم (KW) 2/2
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×620
وزن (kg) 42

 

 

موتور برق سنسی SC2500E

SC2500 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC2500E
بالاترین توان (KW) 2/5
توان مداوم (KW) 2/2
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×620
وزن (kg) 42

 

 

موتور برق سنسی SC3250M

SC3250 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC3250M
بالاترین توان (KW) 3/2
توان مداوم (KW) 2/8
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 45

 

 

موتور برق سنسی SC3250E

SC3250 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC3250E
بالاترین توان (KW) 3/2
توان مداوم (KW) 2/8
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 45

 

 

موتور برق سنسی SC3500M

SC3500 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC3500M
بالاترین توان (KW) 3/5
توان مداوم (KW) 3/2
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 48

 

 

موتور برق سنسی SC3500E

SC3500 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC3500E
بالاترین توان (KW) 3/5
توان مداوم (KW) 3/2
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 48

 

 

موتور برق سنسی SC4000M

SC4000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC4000M
بالاترین توان (KW) 4/1
توان مداوم (KW) 3/8
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 50

 

 

موتور برق سنسی SC4000E

SC4000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC4000E
بالاترین توان (KW) 4/1
توان مداوم (KW) 3/8
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 50

 

 

موتور برق سنسی SC5000E

SC5000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC5000E
بالاترین توان (KW) 5
توان مداوم (KW) 4/5
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 78

 

 

موتور برق سنسی SC6000E

SC6000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC6000E
بالاترین توان (KW) 6
توان مداوم (KW) 5/5
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 81

 

 

موتور برق سنسی SC8000E

SC8000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC8000E
بالاترین توان (KW) 8
توان مداوم (KW) 7
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 8 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 10 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 88

 

 

موتور برق سنسی SC9000E

SC9000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC9000E
بالاترین توان (KW) 8/5
توان مداوم (KW) 7/5
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 7 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 8 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 90

 

 

موتور برق سنسی SC10000E

SC10000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC10000E
بالاترین توان (KW) 8/5
توان مداوم (KW) 8
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 7 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 8 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 94

برای مشاهده صفحه اصلی موتور برق اینجا کلیک کنید

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

دفتر تهران 02166476913 __ 02166962067
Toggle Bar