موتور پمپ بنزینی هوندا (Honda)


موتور پمپ ، موتور پمپ آب بنزینی، موتور پمپ بنزینی هوندا، فروش موتور پمپ بنزینی هوندا، خرید موتور پمپ بنزینی هوندا، قیمت موتور پمپ بنزینی هوندا، قیمت موتور پمپ آب بنزینی هوندا، موتور پمپ بنزینی ژاپنی هوندا،موتور پمپ آب بنزینی کشاورزی هوندا، فروش موتور پمپ آب بنزینی هوندا، انواع موتور پمپ بنزینی هوندا، موتور پمپ آب خانگی بنزینی هوندا، قیمت موتور پمپ آب خانگی بنزینی هوندا، قیمت موتور پمپ بنزینی ژاپنی هوندا، موتور پمپ بنزینی چاه عمیق هوندا، موتور پمپ بنزینی صنعتی هوندا،موتور پمپ بنزینی هوندا، موتور پمپ بنزینی کوچک هوندا، موتور پمپ بنزینی کف کش هوندا، نمایندگی موتور پمپ بنزینی هوندا، موتور پمپ بنزینی ارتفاع بالا هوندا


موتور پمپ هوندا

موتور پمپ هوندا اصلی ساخت کشور ژاپن می باشد که دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد، توجه داشته باشید که موتور پمپ های هوندا موجود در بازار در چندین مدل و طرح می باشند، این موتور پمپ های هوندا ساخت ژاپن، مونتاژ ژاپن، چینی ، تایوانی، تایلندی می باشد که هر یک از موتور پمپ ها نسبت به کشور سازنده دارای کیفیت و قیمت متفاوتی می باشد.

موتور پمپ هوندا، پمپ هوندا ژاپن و موتور هوندا ژاپن

موتور پمپ کوشین WX10

 

موتور پمپ  
مکش/ حجم تخلیه (In) 1"
ارتفاع (m) 35
حداکثر آبدهی (l/min) 140
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 51
نوع موتور GX25
حجم موتور (cc) 25
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.47
کارکرد مداوم (H) 1
ابعاد (LxWxH)(in) 12.8x8.7x11.8
وزن (lbs) 13

 

موتور پمپ کوشین WX15

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 1.5"
ارتفاع (m) 40
حداکثر آبدهی (l/min) 238
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 54
نوع موتور GXH50
حجم موتور (cc) 49
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.2
کارکرد مداوم (H) 1.3
ابعاد (LxWxH)(in) 12.8x10.8x14.8
وزن (lbs) 20

 

موتور پمپ کوشین WB20

 

موتور پمپ  
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
ارتفاع (m) 30
حداکثر آبدهی (l/min) 620
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 45
نوع موتور GX120
حجم موتور (cc) 118
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.53
کارکرد مداوم (H) 1.7
ابعاد (LxWxH)(in) 19.3x14.4x16.5
وزن (lbs) 44

 

موتور پمپ کوشین WB30

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 3"
ارتفاع (m) 25
حداکثر آبدهی (l/min) 1100
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 37
نوع موتور GX160
حجم موتور (cc) 163
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.82
کارکرد مداوم (H) 1.9
ابعاد (LxWxH)(in) 20.1x15.2x17.9
وزن (lbs) 57

 

موتور پمپ کوشین WH20

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
ارتفاع (m) 42
حداکثر آبدهی (l/min) 500
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 61
نوع موتور GX160
حجم موتور (cc) 163
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.82
کارکرد مداوم (H) 1.5
ابعاد (LxWxH)(in) 16.7x14.8x15.9
وزن (lbs) 52

 

موتور پمپ کوشین WMP20

 

موتور پمپ  
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
ارتفاع (m) 30
حداکثر آبدهی (l/min) 832
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 44
نوع موتور GX160
حجم موتور (cc) 163
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.82
کارکرد مداوم (H) 1.5
ابعاد (LxWxH)(in) 20.5x15.7x17.7
وزن (lbs) 57

 

موتور پمپ کوشین WT20

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
ارتفاع (m) 25
حداکثر آبدهی (l/min) 700
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 37
نوع موتور GX160
حجم موتور (cc) 163
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.82
کارکرد مداوم (H) 1.5
ابعاد (LxWxH)(in) 24.4x18.1x18.3
وزن (lbs) 104

 

موتور پمپ کوشین WT40

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 3"
ارتفاع (m) 25
حداکثر آبدهی (l/min) 1600
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 36
نوع موتور GX390
حجم موتور (cc) 389
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 1.6
کارکرد مداوم (H) 1.5
ابعاد (LxWxH)(in) 28.9x21.1x22.2
وزن (lbs) 172

موتور پمپ هوندا، پمپ کوشین ژاپن و موتور هوندا ژاپن

موتور پمپ کوشین KTH-50X

 

موتور پمپ  
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
ارتفاع (m) 30
حداکثر آبدهی (l/min) 700
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 39
قدرت موتور (Hp) 4.8
حداکثر مکش (feet) 26
نوع موتور HONDA GX160
حجم موتور (cc) 163
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.82
وزن (lbs) 111

 

موتور پمپ کوشین KTH-80S

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 3"
ارتفاع (m) 30
حداکثر آبدهی (l/min) 1455
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 39
قدرت موتور (Hp) 8.5
حداکثر مکش (feet) 26
نوع موتور HONDA GX270
حجم موتور (cc) 270
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 1.39
وزن (lbs) 161

 

موتور پمپ کوشین SEH-25L

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 1"
ارتفاع (m) 48
حداکثر آبدهی (l/min) 114
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 45.9
قدرت موتور (Hp) 1
حداکثر مکش (feet) 26
نوع موتور Honda GX25
حجم موتور (cc) 25
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.15
کارکرد مداوم (H) 1.2
وزن (lbs) 16

 

موتور پمپ کوشین SEH-80X

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 3"
ارتفاع (m) 23
حداکثر آبدهی (l/min) 970
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 36.8
قدرت موتور (Hp) 4.8
حداکثر مکش (feet) 26
نوع موتور Honda GX 160
حجم موتور (cc) 163
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.82
کارکرد مداوم (H) 2.5
وزن (lbs) 70

 

موتور پمپ کوشین SEH-50X

 

موتور پمپ  
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
ارتفاع (m) 30
حداکثر آبدهی (l/min) 600
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 42.4
قدرت موتور (Hp) 3.5
حداکثر مکش (feet) 26
نوع موتور Honda GX120
حجم موتور (cc) 118
استارت موتور هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.66
کارکرد مداوم (H) 2.5
ابعاد (LxWxH)(in) 18x14x15
وزن (lbs) 55