To Top

موتور برق

ارسال موتور برق به قیمت عمده از تهران

موتور برق بنزینی جیانگ دانگ(Jiang Dong)


موتور برق جیانگ دانگ JD650

 موتور برق

 • جزئیات موتور برق
مدل JD650 نوع براش‌لس، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KVA 0.5/0.65
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KVA 0.45/0.55
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 45×40/2 حجم موتور (ml) 62.8
نسبت تراکم  7.4:1 سوخت بنزین
ظرفیت مخزن سوخت(L) 4 کارکرد مداوم(h) 13.5
ابعاد (L*W*H) mm 385*335*340 وزن(kg) 18.5

موتور برق جیانگ دانگ JD950

موتور برق 

مدل JD950 نوع براش‌لس، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KVA 0.7/0.95
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KVA 0.65/0.8
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 45×40/2 حجم موتور (ml) 62.8
نسبت تراکم  7.4:1 سوخت بنزین
ظرفیت مخزن سوخت(L) 4 کارکرد مداوم(h) 13.5
ابعاد (L*W*H) mm 385*335*340 وزن(kg) 18.5

 

موتور برق جیانگ دانگ JD1000

 jiang2

 • جزئیات موتور برق
مدل JD1000 نوع براش، براش‌لس، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KVA 1.0/1.1
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KVA 0.9/1.0
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 54×38.5 حجم موتور (ml) 86.5
نسبت تراکم  7.4:1 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 5.1 کارکرد مداوم(h) 15
ابعاد (L*W*H) mm 480*410*425 وزن(kg) 65
<

موتور برق جیانگ دانگ JD1200

jiang2 

 • جزئیات موتور برق
مدل JD1200 نوع براش، براش‌لس، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KVA 1.1/1.2
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KVA 1.0/1.1
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 54×38.5 حجم موتور (ml) 86.5
نسبت تراکم  7.4:1 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 5.1 کارکرد مداوم(h) 15
ابعاد (L*W*H) mm 480*410*425 وزن(kg) 73.5

 

موتور برق جیانگ دانگ JD2000

موتور برق 

مدل JD2000 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KVA 1.7/2.0
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KVA 1.5/1.8
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 68×45 حجم موتور (ml) 163
سطح نویز در 7 متریdB(A) 67 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 15 کارکرد مداوم(h) 13
ابعاد (L*W*H) mm 600×450×470 وزن(kg) 39

موتور برق جیانگ دانگ JD2500

موتور برق 

 • جزئیات موتور برق
مدل JD2500 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KVA 2.2/2.5
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KVA 2.0/2.2
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 68×45 حجم موتور (ml) 163
سطح نویز در 7 متریdB(A) 67 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 15 کارکرد مداوم(h) 13
ابعاد (L*W*H) mm 600×450×470 وزن(kg) 40

 

موتور برق جیانگ دانگ JD2800

 

    موتور برق جیانگ دانگ موتور برق
 • جزئیات موتور برق
مدل JD2800 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 1
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KW 0/9
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 68×45 حجم موتور (ml) 163
سطح نویز در 7 متریdB(A) 67 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 15 کارکرد مداوم(h) 13
ابعاد (L*W*H) mm 610×460×470 وزن(kg) 42

 

موتور برق جیانگ دانگ JD3000

موتور برق 

 • جزئیات موتور برق
مدل JD3000 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 1/5
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KVA 1/3
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 68×54 حجم موتور (ml) 196
سطح نویز در 7 متریdB(A) 67 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 15 کارکرد مداوم(h) 11
ابعاد (L*W*H) mm 600×450×470 وزن(kg) 48

موتور برق جیانگ دانگ JD3500

موتور برق جیانگ دانگ 

مدل JD3500 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 2
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KW 1/8
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 73×58 حجم موتور (ml) 242
سطح نویز در 7 متریdB(A) 72 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 25 کارکرد مداوم(h) 12.5
ابعاد (L*W*H) mm 700×525×580    

 

موتور برق جیانگ دانگ JD5000

موتور برق 

 • جزئیات موتور برق
مدل JD4000 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KVA 2/5
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KVA 2/2
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 77×58 حجم موتور (ml) 270
سطح نویز در 7 متریdB(A) 72 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 25 کارکرد مداوم(h) 11
ابعاد (L*W*H) mm 700×525×580 وزن(kg) 70

موتور برق جیانگ دانگ JD5500

 موتور برق جیانگ دانگ

 • جزئیات موتور برق
مدل JD5500 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 3
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KW 2/8
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 82×64 حجم موتور (ml) 337
سطح نویز در 7 متریdB(A) 72 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 25 کارکرد مداوم(h) 10
ابعاد (L*W*H) mm 700×525×580 وزن(kg) 73.5

 

موتور برق جیانگ دانگ JD6500

 

  موتور برق جیانگ دانگ موتور برق جیانگ دانگ
 • جزئیات موتور برق
مدل JD6500 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 4
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KW 3/8
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 88×64 حجم موتور (ml) 389
سطح نویز در 7 متریdB(A) 72 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 25 کارکرد مداوم(h) 9
ابعاد (L*W*H) mm 700×525×580 وزن(kg) 82

موتور برق جیانگ دانگ JD7000

موتور برق جیانگ دانگ 

 • جزئیات موتور برق
مدل JD7000 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 5
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KW 4/8
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 88×64 حجم موتور (ml) 420
سطح نویز در 7 متریdB(A) 72 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 25 کارکرد مداوم(h) 8
ابعاد (L*W*H) mm 700×525×580 وزن(kg) 96

 

موتور برق جیانگ دانگ JD9000

موتور برق جیانگ دانگ 

 • جزئیات موتور برق
مدل JD9000 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 6
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KW 5/8
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 88×64 حجم موتور (ml) 420
سطح نویز در 7 متریdB(A) 72 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 25 کارکرد مداوم(h) 8
ابعاد (L*W*H) mm 710×535×590 وزن(kg) 110

موتور برق جیانگ دانگ JD10000

 

    jiang4 jd1000ne
 • جزئیات موتور برق
مدل JD10000 نوع براش، تک فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 7/5
ولتاژ(V) 220 توان اسمی KW 7
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 88×64 حجم موتور (ml) 614
سطح نویز در 7 متریdB(A) 72 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 35 کارکرد مداوم(h) 12.5
ابعاد (L*W*H) mm - وزن(kg) -

 

 

موتور برق جیانگ دانگ JD8500 , JD8500ATS

 

  jd8500 JD-8500-ATS
مدل JD8500 نوع دارای دو مدل تک فاز و سه فاز
فرکانس 50 Hz بالاترین توان خروجی KW 8/5
ولتاژ(V) 220 , 380 توان اسمی KW 7/5
قطر سیلندر*کورس پیستون(mm) 88×64 حجم موتور (ml) 614
سطح نویز در 7 متریdB(A) 72 سوخت بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت(L) 35 کارکرد مداوم(h) 10
ابعاد (L*W*H) mm - وزن(kg) 135

  power-generator-3

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

واحد تهران 02166962067 - 02166476913
Toggle Bar