موتور برق بنزینی راتو (Rato)


موتور برق راتو - موتور برق rato - نمایندگی موتور برق راتو - موتور برق بنزینی راتو - موتور برق راتو - قیمت موتور برق راتو - قیمت موتور برق بنزینی راتو - ژنراتور برق راتو - خرید موتور برق راتو - فروش موتور برق راتو - موتور برق سه فاز راتو - موتور برق مسافرتی راتو - موتور برق بی صدا راتو - موتور برق سایلنت دار راتو - فروشگاه موتور برق راتو - موتور برق خانگی راتو - موتور برق صنعتی راتو - موتور برق چینی - موتور برق کوچک  راتو - موتور برق اضطراری راتو - موتور برق قابل حمل راتو - ژنراتور بنزینی راتو - موتور برق راتو قیمت - موتور برق راتو چینی - موتور برق چینی درجه یک - موتور برق سیم پیچ مس - موتور برق سه فاز - موتور برق تک فاز - موتور برق باغ

 

موتور برق راتو R1000 i

 

R1000i rato inverter  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R1000i
توان موتور برق (kw) 1
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 4
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 4
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 6
وزن (kg) 20
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 498×290×459
نویز در فاصله 7 متری (dB) 63

 

موتور برق راتو R2000 i

 

R2000i rato inverter  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R2000i
توان موتور برق (kw) 2
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 4
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 4
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 6
وزن (kg) 22
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 498×290×459
نویز در فاصله 7 متری (dB) 63

 

موتور برق راتو R5000 i

 

R5000i rato inverter  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R5000i
توان موتور برق (kw) 3
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 8.5
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 8
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 12
وزن (kg) 37
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 605×432×493
نویز در فاصله 7 متری (dB) 69

 

موتور برق راتو R1500

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R1500
توان موتور برق (kw) 1
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 5
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 27/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 485×385×458
نویز در فاصله 7 متری (dB) 65

 

موتور برق راتو R3500

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R3500
توان موتور برق (kw) 2/2
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 12
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 10
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 15
وزن (kg) 44/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 620×490×485

 

موتور برق راتو R2900-V

 

R2900V rato generator  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R2900-V
توان موتور برق (kw) 1.2
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 5
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 29
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 550×450×410

 

موتور برق راتو R5900-V

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R5900-V
توان موتور برق (kw) 2/7
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 15
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 49
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 620×505×480

 

موتور برق راتو R5500

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R5500
توان موتور برق (kw) 3
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 15
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 48/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 620×490×480

 

موتور برق راتو R5500 DWHB

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R5500 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 3
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 15
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 59/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 695×490×480

 

موتور برق راتو R7500 DWHB

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R7500 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 5/5
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 92/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 825×585×570

 

موتور برق راتو R9500 DWHB

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R9500 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 7
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 93/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 836×580×580

 

موتور برق راتو R10500 DWHB

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R10500 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 7/5
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 93/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 850×580×580

 

موتور برق راتو R10900 DWHB

 

R10900V rato generator  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R10900 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 7.5
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 96.5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 825×570×585

 

موتور برق راتو R11000 DWHB

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R11000 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 10
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 26
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7/5
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 8/5
وزن (kg) 175
موتور دو سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 950×640×820

 

موتور برق راتو R11500 DWHB

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R11500 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 10
فرکانس (hz) 60
ولتاژ (v) 380
تعداد فاز 3
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 26
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7/5
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 8/5
وزن (kg) 177
موتور دو سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 950×640×820

 

موتور برق راتو R5800 DWHB

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R5800 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 7
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 10
وزن (kg) 90
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 730×580×580

 

موتور برق راتو R5800

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R5800 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 7
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 10
وزن (kg) 90
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 730×580×580

 

موتور برق راتو R9800 DWHB

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R9800 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 7
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 10
وزن (kg) 92
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 836×580×580

 

موتور برق راتو R9900 DWHB

 

R9900V rato generator  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R9900 DWHB دارای چرخ و باطری
توان موتور برق (kw) 7
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 10
وزن (kg) 96.5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 825×570×585

 

موتور برق راتو R9500 WHB ATS امرجنسی

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R9500 WHB دارای چرخ و باطری و سیستم امرجنسی
توان موتور برق (kw) 7
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 93/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 836×580×580

 

موتور برق راتو R10500 WHB ATS امرجنسی

 

موتور برق راتو  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق R10500 WHB دارای چرخ و باطری و سیستم امرجنسی
توان موتور برق (kw) 7/5
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی و هندلی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت کامل (h) 7
مدت زمان کارکرد با یک باک پر با ظرفیت یک دوم (h) 11
وزن (kg) 93/5
موتور تک سیلندر چهار زمانه
ابعاد (L x W x H) 836×580×580

 power-generator-3

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره رایگان
Close and go back to page
دفتر تهران 02166962067 __ 02166476913
Toggle Bar